2023

12

€12 ο χρόνος

Μπλέ κάρτα

2023
+ 12 μήνες

22

€22 τα 2 χρόνια

Μπλέ κάρτα

2023
+ 24 μήνες
€36

32

€32 τα 3 χρόνια

Ασημένια κάρτα

2023
+ 36 μήνες

40

€40 τα 4 χρόνια

Ασημένια κάρτα

*Ετήσια συνδρομή ορίζεται από την 1/1 κάθε έτους μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

#

Γιατί να γίνω μέλος τώρα;


#
Έκπτωση

σε όλα τα διαθέσιμα πακέτα και επιλογή της νέας κάρτας μέλους

#
Δικαίωμα ψήφου

στις επερχόμενες εσωκομματικές διαδικασίες

#
Διαφάνεια & σεβασμός στο φορολογούμενο!

Η Νέα Δημοκρατία με διάταξη στο Καταστατικό της δεν συνάπτει τραπεζικά ή άλλα δάνεια και καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες με τις συνδρομές των μελών της

Προνόμια

κάρτας μέλους Νέας Δημοκρατίας

1
Δικαίωμα ψήφου

στις εσωκομματικές διαδικασίες

2
Δικαίωμα υποψηφιότητας

για τα κομματικά όργανα

3
Δικαίωμα συμμετοχής

σε εκδηλώσεις ειδικά για τα μέλη της

4
Ηλεκτρονικά Δημοψηφίσματα

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα ειδικά για τα μέλη της.

#

Η εντολή του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη, το νοικοκύρεμα στα οικονομικά του κόμματος, έχει γίνει πράξη και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική συνδρομή των μελών μας, των στελεχών και των Βουλευτών μας.

Με €1 το μήνα

είσαι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας

Συχνές ερωτήσεις

Το κόστος μισθοδοσίας μειώθηκε από το 2015 έως το 2019 συνολικά κατά 69,9%

Tο λειτουργικό αποτέλεσμα του κόμματος είναι θετικό από το 2016 και μετά. Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργεί νέα χρέη τα τελευταία 4 χρόνια, εξορθολογήσε τα λειτουργικά της έξοδα και τα οικονομικά αποτελέσματα είναι ευνοϊκά από το 2016 και έπειτα.

Η Νέα Δημοκρατία έχει ρυθμίσει οφειλές παρελθόντων ετών σε προμηθευτές και τρίτους

Η Νέα Δημοκρατία έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά της τα τελευταία χρόνια και δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο.

Η Νέα Δημοκρατία εκχωρεί το 50% της κρατικής χρηματοδότησης στα δάνεια των Τραπεζών.

Λίγα από πολλούς

Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης της Νέας Δημοκρατίας.